İnsan Kaynakları Politikamız

Cloud Alüminyum Kahramanmaraş,

 • Çalışanlarının işe alımı ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramayı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri konularda ayırımcılık yapmamayı,

 • Çalışanlarımızın firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,

 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamayı,

 • Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı,

 • Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı,

 • Çalışanların kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermesi için fırsatlar sağlamayı,

 • Üst yönetim olarak şeffaf ve açık bir yönetim politikası uygulamayı,

 • İnsan kaynakları politikamızı sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedeflemeyi,

 • Her alanda çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamayı ve korumayı,

 • İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı,

 • İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiş ve uygulamaktadır.